Endodoncja

Mikroskop Seliga oraz urządzenie do
mechanicznego (bardzo dokładnego)
opracowania kanałów korzeniowych. 
 
Endometr służący do określenia długości
kanału. RTG na miejscu.