Endodoncja

Mikroskop oraz urządzenie do
mechanicznego (bardzo dokładnego)
opracowania kanałów korzeniowych.
Endometr do określenia długości kanału.