Endodoncja

Mikroskop Seliga
Mikrosilnik endodontyczny – urządzenie do
mechanicznego, obrotowego (bardzo dokładnego)
opracowania kanałów korzeniowych.
Endometr – do określenia długości kanału
Ciepła gutaperka – wypełnienie kanałów najlepszą dostępną metodą